Aвариен ремонт на топлопровод на ул. „Малкара“ между ул. „Чаталджа“ и ул. „Стара планина“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Малкара“ между ул. „Чаталджа“ и ул. „Стара планина“ с изкоп…

Прочети повече

Ремонт на тръбна канална мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ №83

Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком…

Прочети повече

Обява за публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот“

Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл.19, ал.3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 31, ал.3 от Наредбата за условията и реда за…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод на ул. „Цар Симеон“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Цар Симеон“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“…

Прочети повече

Заповед № РОБ23-РА50-3/17.05.2023 г. на Главен архитект на район „Оборище“ – СО

Уведомление Във връзка с чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви информираме, че със Заповед № РОБ23-РА50-3/17.05.2023 г. на Главен архитект на район „Оборище“ – СО е допусната…

Прочети повече

ОБЯВА ЗА РАБОТА за длъжността „Старши счетоводител“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Обявява свободно работно място за длъжността „Старши счетоводител“ в отдел „Финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси и бюджет“. Изисквания за заемане на длъжността: Средно образование, Професионална квалификация…

Прочети повече

Aвариен ремонт на топлопровод на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Сердика“ и ул. „Веслец“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Цар Симеон“ между ул. „Сердика“ и ул. „Веслец“ . СМР…

Прочети повече

Tекущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа на ул. „Чаталджа“ № 24

Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод на ул. „Веслец“ между бул. „Сливница“ и ул. „Поп Богомил“

Уважеми граждани, Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Веслец“ между бул. „Сливница“ и ул. „Поп Богомил“…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод на ул. „Стара планина“ между ул. „11-ти август“ и ул. „Париж“

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Стара планина“ между  ул. „11-ти август“ и ул….

Прочети повече