Административен район Дата Място
СРЕДЕЦ От датата на предоставяне на СУЕМГ Сградата на районна администрация „Средец“, ул. „Леге“ № 6
ВЪЗРАЖДАНЕ 26.10.2021 -9.00-13.30

 

 

08.11.2021 – 10.00-12.00

 

 

10.11.2021 -13.00-16.30

 

гр. София, бул. „Ал. Стамболийски 62“ СО- район „Възраждане“

 

гр. София, Зона Б5, бл.4 – Дом за стари хора

 

 

 

гр. София, бул. „Ал. Стамболийски 62“ СО- район „Възраждане“

 

ОБОРИЩЕ  

 

21.10 2021 -12.00-16.00

28.10 2021 -12.00-16.00

04.11 2021 -12.00-16.00

11.11 2021 -12.00-16.00

 

 

Приемна, бул. Мадрид 1 – СО- район „Оборище“

Приемна, бул. Мадрид 1 – СО- район „Оборище“

Приемна, бул. Мадрид 1 – СО- район „Оборище“

Приемна, бул. Мадрид 1 – СО- район „Оборище“

СЕРДИКА 18.10.2021 – 10:00 – 16:00

25.10.2021 –  10:00 – 16:00

01.11.2021 – 10:00 – 16:00

08.11.2021 – 10:00 – 16:00

 

Сградата на районна администрация  на етаж 4
ПОДУЯНЕ За целия период на кампанията Сградата на районна администрация „Подуяне“, ул. „Плакалница“ № 51
КРЕМИКОВЦИ 29.10.2021 – 09.00-16.30

12.11.2021 – 09.00-16.30

01.11.2021 – 09.00-16.30

02.11.2021 –  09.00-16.30

03.11.2021 –  09:00-16.30

04.11.2021 –  09:00-16.30

05.11.2021 –  09:00-16.30

08.11.2021 –  09:00-12.00

08.11.2021 –  12:30-16.30

09.11.2021 –  09.00–16.30

10.11.2021 –  09:00-16.30

11.11.2021 –  09:00-16.30

Адм.сграда  ул.Челопешко шосе 267 вх.Б, фоайе

Адм.сграда  ул.Челопешко шосе 267 вх.Б, фоайе

Кв.Враждебна – Кметството

Кв.Сеславци – Кметството

Гр.Бухово – Дом на културата

С.Долни Богров – Читалището

Кв.Кремиковци – Кметството

С.Яна – Младежки дом

С.Желява – Читалище

Кв.Ботунец – Кметството

С.Горни Богров – Кметството

Кв.Челопечене – Кметството