УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Във връзка изтичане на 30.10.2021 г. срока за подаване на заявления по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс ( гласуване по настоящ адрес) и по чл. 37, ал. 1 от ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, за избиратели с двигателни и зрителни нарушения, на 30.10.2021 г. администрацията на район „Оборище“-СО ще работи с работно време от 9,00 часа до 17,30 часа.

Съобщение

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През интернет на адресhttps://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml