🆕 Инструктаж за работа в условията на COVID-19 се проведе вчера на назначените социални асистенти по проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“ по ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.101-0182-C01.

Оторизирана фирма за дезинфекция проведе демонстрация за работа с предпазни средства и начините за дезинфекция.

На наетите лица са осигурени всички предпазни средства.

Персоналът продължава работата си при засилени мерки за сигурност и след предварително информиране за здравето на потребителите и съгласие от тяхна страна да ползват услугата в извънредната ситуация.

 

✅От социалната услуга „Патронажна грижа“ могат да се възползват:

  • Хора с увреждания (с изключение на тези, които имат назначени лични асистенти и тези дейности са заложени в задълженията на личните асистенти).
  • Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;
  • Граждани, за които има социална необходимост (вкл. лица поставени под карантина във връзка с Сovid19).
  • Самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Социалните асистенти, назначени по Проекта, ще закупуват (със средства на заявителите) и доставят на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти, продукти от първа необходимост, ще заплащат битови сметки на заявителите и при нужда ще осъществяват неотложни административни услуги. Услугите се извършват със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. Доставката на стоки и извършването на горепосочените услуги са безплатни

 

☎️ Открита е специална телефонна линия 0882 471 179 , на която се подават заявки за ползване на услугата, в рамките на работното време на общинската администрация от 08:30 до 17:00 часа, всеки работен ден.

 

Общата стойност на проектното предложение е 316`410.00 лева, като съфинансиране от ЕСФ е 268`948.50 лева, а национално съфинансиране: 47`461.50 лева. Проектните дейности ще приключат на 31.12.2020 г.