Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в ЦГЧ гр. София – Зона 4

„Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в ЦГЧ  гр. София – Зона 4 – (територията, заключена между ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Московска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“, продължение на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Г. С. Раковски“) – подземна инфраструктура“…

Прочети повече

Протокол от Обществено обсъждане на обект : „Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно – кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков“

Протокол от Обществено обсъждане на обект : „Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно – кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков“ в участъка от ул. „Кракра“ до „Младежки театър“, проведено на 28.04.2017 г. от 17.30 ч. в сградата на НАГ – СО, ул. „Сердика“ № 5а, ет. 3, в изпълнение на Заповед № РОБ17-РД09-77/19.04.2017…

Прочети повече

Съобщение

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ, На основание чл. 131 от ЗУТ, по реда на §4 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект – недвижима културна ценност: смяна на предназначението на административна сграда (НКЦ) в хостел, находища се в УПИ XIX-17 (ПИ с идентификатор № 68134.403.197 по КККР на…

Прочети повече

Разгласяване на Заповед по реда на чл. 1246, an. 2 от ЗУТ

Във връзка със  Заповед № РОБ 17-РД09-77/19.04.2017г. на кмета на СО – район „Оборище“, приложено публикуваме същата  по реда на чл. 1246, aл. 2 от  ЗУТ. » Заповед №РОБ17-РД09-77 от 19.04.2017 г.

Прочети повече