ВАЖНО!

Материалите за преброители и контрольори, участници в Преброяване 2021

ще се раздават на 08.09.1 09.09 и 10.09.2021 г. (резервна дата 13.09.2021 г.) от 10.00-12.30 часа и от 13.00-15.00 часа.

На партера в сградата на район „Оборище“