Баба Марта на гости в СО- Район „Оборище“

Днес на гости по случай Баба Марта, ни бяха децата от ОДЗ 62. Благодарим на малките певци и техните учителки за музикалния поздрав и им пожелаваме да са здрави и щастливи, бели и червени, все така засмени.

Прочети повече

Условия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност

Съгласно Постановление №23 от 4 февруари 2016г. за изменение и допълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 2015г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й, допустими са всички…

Прочети повече

Призив към гражданите на района за активното им участие в пролетното почистване на София’ 2016

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, През настоящата година традиционното пролетно почистване на София ще се проведе от 04 април до 27 април 2016 година. Основните цели на това общозначимо мероприятие е, чрез възпитаването на съпричастност към проблемите на София, свързани с поддържането на чистотата в нея и ангажирането на гражданите, да се почисти града и да се допринесе за подобряване на околната…

Прочети повече

Списък на утвърдени кандидати за личен асистент

След разглеждане на всички подадени заявления на кандидатите за личен асистент комисията класира следните кандидати: Карина Иванова Минкова Диана Николова Георгиева Пенка Борисова Семкова Атанас Емилов Войнов Едита Величкова Станева Христина Захариева Бакалова Галина Кирилова Арсова-Стаменова Йордан Чавдаров Иванов Илияна Георгиева Игнатова Силва Василева Ботушарова Петър Илиев Петров Иво Стефанов Шкендеров Весела Борисова Йорданова Кристиан…

Прочети повече

Честване на 143-ата годишнина от гибелта на Васил Левски

На 19 февруари 2016 г. Кметът на район “Оборище“ – Васил Цолов и администрацията на района участваха в поклонението по повод възпоменателно честване на 143-ата годишнина от гибелта на Васил Левски и поднесоха венци, и цветя пред паметника му в столицата. Отбелязваме 143 години от обесването на Апостола на свободата, като ще носим идеите и…

Прочети повече

Център по проект „Достоен живот и равенство в общността“

На 18.02.2016 Кмета на район „Оборище“ – Васил Цолов откри   първият информационен център за районна по проект „Достоен живот и равенство в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Помещението е напълно ремонтирано и  оборудвано, намира  се на ниво кота0-партер в сградата на административния център на район „Оборище“. Г-н Цолов в присъствието…

Прочети повече

143 години от обесването на Васил Левски.

На 19 февруари 2016 г.  (петък) в 15:30  часа Кмета на район “Оборище“ – Васил Цолов и  администрацията на района ще участват в поклонението по повод възпоменателно честване на 143-ата годишнина от гибелта на Васил Левски и ще поднесат  венци и цветя пред паметника му в столицата. Отбелязваме 143 години от обесването на Апостола на…

Прочети повече

Откриване на информационния център

Във връзка с изпълнение на договор № BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „Достоен живот и равенство в общността“ по процедура BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като бенефициент по договора, район „Оборище“, СО – ще открие  информационния център, който ще обслужва кандидати и ползватели на услугите по проекта. Събитието има за…

Прочети повече

Постановление № 23 от 4 февруари 2016 г.

Постановление № 23 от 4 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на постановление № 18 на министерския съвет от 2015 г. за приемане на национална програма за енергийна ефективност: » Постановление №23 от 4 февруари 2016г.

Прочети повече