„Реконструкция на гараж“ находящ се в УПИ VIII-18, кв. 526, р-н Оборище, гр. София, ул. „Цар Симеон“ 26 – 17.03 и на 21.03.2020

Реконструкция на гараж находящ се в УПИ VIII-18 кв. 526 р-н Оборище гр. София ул. Цар Симеон 26 – 17.03 и на 21.03.2020

Прочети повече