Днес стартира Проект „Оборище през моите очи” – инициатива на район „Оборище“ в партньорство с Първа английска езикова гимназия. Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на «София – Европейска столица на спорта»

„Оборище през моите очи“ е научно – изследователки и творчески проект, ориентиран към ученици на възраст между 14 – 18 г., който има за цел да представи район „Оборище“ през погледа на младите творци. Участие ще вземат 20 ученици от Клуб „Арт Ателие“ към Първа английска езикова гимназия, които ще изследват най – интересните според тях места в района. Дейностите предвиждат учениците да набележат места и обекти в „Оборище“, които те смятат за интересни, да проучат историята им, да ги заснемат и да ги възпроизведат в художествено произведение.

Изпълнението на проект „Оборище през моите очи“ ще подкрепи интересите на учениците в сферата на изобразителното изкуство, примесено с фотография и история, архитектура. Ще ги запознае с трепета на изследователската дейност и ще принесе добавена стойност към познанията им за столицата – както за самите тях, така и за техните връстници, съученици. Проектът предлага комбинация от интелектуална и емоционална стимулация, работа в екип, насърчаване споделянето на идеи и опит, подобряване на качеството на социалната среда чрез идеята за постигане на общи цели.