Допълнение на Заповед №РД-09-136 от 20.08.2015г. относно прилагане на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите.

» Заповед №РОБ16-РД-09-03 от 08.01.2016 г.