Район „Оборище“

На 19.02.2020 г. /09:00 – 13:15 ч./ –  София:   ул. „Г.С.Раковски“ №  51,49, ул. „Георги С.Раковски“ 0 51,49,59, ул. „Св.Св.Кирил И Методий“ № 35,36,34,36; Магазин,42,44,42а