П О К А Н А

Във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители за Народното събрание, насрочени за 14.11.2021г., кметът на район „Оборище“ кани парламентарно  представените партии и коалиции на среща  за  определяне  състава на  секционните  избирателни  комисии,  която  ще  се  състои  на 07.10.2021г. от 14:00 часа в заседателната зала на Район “Оборище” – СО, бул. “Мадрид” № 1,  ет. 2.

ПоканаКонсСИК-ПВР-НС-14.11.2021-т24КП