Уважаеми Председатели на общински преброителни комисии,

Приключи срокът за набиране на преброители и контрольори. За общините, в които необходимия брой не е достигнат приемането на заявления може да продължи при наличие на кандидати и до 27 ноември.

Необходимо е да се осигурят и резервен преброители и контрольори – 10% от предвидения брой за съответната община.

  • Второ заседание на общинските преброителни комисии – до 27 ноември 2020. Във връзка с необходимостта от резервни преброители и контрольори препоръчваме всички заявления да бъдат разгледани и кандидатите да бъдат одобрени като преброители, контрольори или резервни такива. Изключения могат да бъдат направени за кандидати, които видимо по документи не отговарят на нито едно от препоръчителните условия.
  • Предоставяне в ОСИ/ТСБ на списък с одобрените кандидати, документите и протоколи от заседанията на общинските преброителни комисии до 4 декември 2020 година.
  • Изпращане на списъците в ЦУ в срок до 9 декември 2020. Директорите на ТСБ трябва да изпратят обобщените списъци в предоставения Ви макет на mhkostova@nsi.bg Списъците трябва да са защитени с парола.
  • Оповестяване на списъка на одобрените и проверени преброители и контрольори в срок до 18 декември 2020 година.