През септември стартира Проект „Детството е наше“ на район „Оборище“ в партньорство със Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“. Основна цел на проекта е интеграция и намаляване на риска от отпадане от училище, характерен за целевата група. Реализацията на „Детството е наше“ ще осигури на участниците това, което всеки заслужава – детство и безгрижни усмивки. В рамките на проекта, под формата на игри, децата ще имат възможност да развият и допълнят своите координационни умения, концентрация, фина моторика, креативност и логическо мислене.

Предвидени са две събития, на 11 и 18 септември 2020 г., които ще се проведат в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с онкохематологични заболявания „Златна панделка“ към СДОХЗ.

Реализацията на проект „Детството е наше“ се финансира от Столична община по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и е в подкрепа на Стратегията за образование на Столичната община 2016 – 2023 година.