Проект „Патронажна грижа в район „Оборище“ – Компонент 3

Открита е телефонна линия 0882 471 179, на която се подават заявки за ползване на услуги в изпълнение на проекта по Компонент 3, в рамките на работното време на общинската администрация от 08:00 до 17:00 часа, всеки работен ден.

ОТ УСЛУГИТЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ:

  • Хора с увреждания (с изключение на тези, които имат назначени лични асистенти и тези дейности са заложени в задълженията на личните асистенти).
  • Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;
  • Граждани, за които има социална необходимост (вкл. лица поставени под карантина във връзка с Сovid19).
  • Самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Социалните асистенти назначени по Проекта ще закупуват (със средства на заявителите) и доставят на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти, продукти от първа необходимост, ще заплащат битови сметки на заявителите и при нужда ще осъществяват неотложни административни услуги. Доставката на стоки и извършването на горепосочените услуги са безплатни.

Район „Оборище“  реализира  Проект „Патронажна грижа в Район „Оборище“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изпълнението на новата процедура е в подкрепа на мерките, които Столична община  въведе във връзка с  извънредно положение в страната и наложителния период на социална изолация.