Уважаеми съграждани,

На основание чл.16, ал.1 от Правила за управление на Програма „Зелена София” приети с Решение № 280 на СОС по Протокол № 88/28.04.2011г. и изменени с Решение №140 на СОС по Протокол №12/22.03.12г., Решение №102 на СОС по Протокол №29/23.02.17г. и Решение №134 на СОС по Протокол №72/14.03.19г., както и чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приложено ще откриете Заповед за обявяване на Процедура за финансиране на проекти по Програма „Зелена София“.

ЗАПОВЕД