Във връзка със  Заповед № РОБ 17-РД09-77/19.04.2017г. на кмета на СО – район „Оборище“, приложено публикуваме същата  по реда на чл. 1246, aл. 2 от  ЗУТ.

» Заповед №РОБ17-РД09-77 от 19.04.2017 г.