На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ,  обявяваме издадено от НАГ разрешение за строеж № Б-106/25.09.2017 г.

РАЗРЕШЕНИЕ