Публично обявяваме разрешения за поставяне  на рекламни елемент издадени от НАГ – Главен архитект  Столична Община:

Решение 91 от 13.05.16 г.

Решение112 от 13.05.16 г.