Район “Оборище“ удължава проект „Топъл обяд“ до 10 декември 2021 г.

Удължава се срокът за предоставяне на топъл обяд на социално слаби от район „Оборище“ в условията на пандемия.

От услугата могат да се възползват хора с ниски доходи, под линията на бедност, такива, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията, карантинирани. Досега 50 жители на район „Оборище“ получават ежедневно топла храна директно в домовете си. На потребителите се предоставят консултации за възможностите за ползване на други социални и административни услуги и форми на индивидуална подкрепа.

Проектът „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в район „Оборище““ се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Документи за ползване на услугата се подават в деловодството на районната администрация.