Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България “ ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД в район „Оборище“, в следните участъци:

  1. ул. Буная №27, 1505 София, Район Оборище. Реконструкцията ще бъде извършена в периода:

01.11.2021 г. 08.11.2021 г.

улица Буная