Във връзка с  провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт устройство на територията“ в отдел „Устройство на територията, контрол на строителството“  в СО – Район „Оборище“ публикуваме списък с ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ кандидати:

Списък с допуснатите кандидати

Списък с НЕдопуснатите кандидати