Столичен район Оборище
Списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори
ИМЕ ФАМИЛИЯ ЕГН Преброител  Контрольор  Резервен контрольор
АЛБЕНА МАРКОВСКА 6710****** Да Не Не
АНУШКА АТАНАСОВА 5606****** Да Не Не
АННА СКРИНСКА 4610****** Да Не Не
АНГЕЛ ВАКАРЕЕВ 7210****** Да Не Не
БОРИС АЛЕКСИЕВ 5309****** Да Не Не
ВЕРЖИНИЯ МЛАДЕНОВА 6112****** Да Не Не
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ 9601****** Да Не Не
ВЕНЕТА КАЛЪПЧИЙСКА 4911****** Да Не Не
ВАЛЕРИ ИВАНОВ 7710****** Да Не Не
ГЕРГАНА СТОЕВА 6912****** Да Не Не
ГАЛИНА ДОКОВА 4904****** Да Не Не
ДЕСИСЛАВА ЛАЛОВСКА 9901****** Да Не Не
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 5211****** Да Не Не
ЕВГЕНИЯ ШУМАНСКА 7801****** Да Не Не
ЕЛИЗАБЕТ ПОПОВА-СТОЯНОВА 6810****** Да Не Не
ЕМИЛ РУСЕВ 5801****** Да Не Не
ЕЛИАНА ЗАХАРИЕВА 5602****** Да Не Не
ЗЛАТКА ЯНКУЛОВА 5712****** Да Не Не
ИРЕНА ПЕТКОВА 8808****** Да Не Не
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА 7910****** Да Не Не
ЙОРДАНКА ЧЕЧЕВА 8208****** Да Не Не
КРИСТИНА ЦВЕТКОВА 8105****** Да Не Не
КРИСТИНА КЪНЧЕВА 7101****** Да Не Не
КАТЕРИНА БАКРАЧЕВА 9004****** Да Не Не
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА 7409****** Да Не Не
ЛИЛИЯ БАЙЧЕВА 4311****** Да Не Не
МИЛКА НАПЕТОВА 5103****** Да Не Не
МИЛЕНА ДЕДОВА 7602****** Да Не Не
МАРГАРИТА ГЕРГОВА 5008****** Да Не Не
МАРИНКА АНГЕЛОВА 5802****** Да Не Не
МАРГАРИТА ВЕЛЕВА 5711****** Да Не Не
МАРТА ДОНЧЕВА-ГАНДУРОВА 7204****** Да Не Не
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ 7712****** Да Не Не
НИКОЛАЙ МАРИНОВ 7910****** Да Не Не
НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ 8310****** Да Не Не
ПЕТЯ ТОШЕВА 5907****** Да Не Не
РАЛИЦА ЯНЕВА 6001****** Да Не Не
РУМЕН КАМЕНОВ 6710****** Да Не Не
СНЕЖА ГЕОРГИЕВА 5009****** Да Не Не
ТИХОМИР ИВАНОВ 8307****** Да Не Не
ХРИСТИНА ХРИСТОЗОВА-МЕЛНИКОВА 5201****** Да Не Не
АНЕЛИЯ ЕФТИМОВА 6011****** Не Да Не
БОРИСЛАВ ЗАРКОВ 8611****** Не Да Не
ВАСКО ДИМИТРОВ 6708****** Не Да Не
ДИЛЯН ЦОЦОВ 8703****** Не Да Не
МАРИЯНА АПЛАКОВА 6108****** Не Да Не
МАРИЯ ДОНЧЕВА 7705****** Не Да Не
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА 6801****** Не Да Не
МИНА ДЕДОВА 7905****** Не Да Не
МИРОСЛАВА БИРИМИРСКА 8903****** Да Да Не
ПЕТЪР НИКОЛОВ 7406****** Не Да Не
РОСИЦА ПЕТРОВА 5703****** Не Да Не
РЕНАТА ЦВЕТКОВА 6310****** Не Да Не
ДИАНА МИТЕВА 6107****** Не Не Да
РОСЕН РАДЕВ 7001****** Не Не Да
СИЛВИЯ КЪТОВСКА 6512****** Да Да Не
ДЕТЕЛИНА АСЕНОВА 6602****** Да Не Не
НИКОЛАЙ ВЪЛКОВ 6402****** Да Не Не
ВИКТОР ДИНЕВ 0048****** Да Не Не
ДИМИТЪР ТЕНЕВ 5311****** Да Не Не
ПЕТЯ ЛЕВЕНЕЦ 5807****** Да Не Не
РОСЕН ВАСИЛЕВ 8107****** Да Не Не
ВЕРА НАЙДЕНОВА 7404****** Да Не Не
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ 8010****** Да Не Не
РОСЛАВА КУМАНОВА 7012****** Да Не Не
ДЕЯН ЧИЛОВ 8306****** Да Не Не
EМАНОЕЛ МАНОВ 5409****** Да Не Не
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ 7505****** Да Не Не
ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА 5711****** Да Не Не
ДАНИЕЛА МАКЕДОНСКА 8208****** Да Не Не
ЛАТИНКА СИМЕОНОВА 6308****** Да Не Не
МАЯ СТОЯНОВА 6305****** Да Не Не
ВАЛЯ ПАШОВА 7105****** Да Не Не
МИРЕЛА АНДРЕЕВА 9508****** Да Не Не
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА 9506****** Да Не Не
ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 8907****** Да Не Не
ДИМИТЪР ВЪЗЕЛОВ 5105****** Да Не Не
БОРИСЛАВ ИВАНОВ 6807****** Да Не Не