Днес стартира програмата „Топъл обяд“ в район Оборище.

Европейски съюз-фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица и Агенция за социално подпомагане реализират „Програма – Осигуряване на топъл обяд“ с партньорството на Столична община – „Социален патронаж“ – учредено с решение №7 по протокол №48 от 17.02.2003 г. на Столичен общински съвет.

„Социален  патронаж“ обслужва всички столични райони, като предоставя социални услуги на възрастни хора, самотни възрастни, хора с увреждания и деца и младежи в неравностойно положение.

Приготвянето на храната за лицата, ползващи услугата „Топъл обяд“ се извършва под контрол на 5 инструктура по хранене и при строго  съблюдаване на технологичния процес.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии; скитащи и бездомни лица и деца.
За целта всеки работен ден на одобрените потребителите се предоставя безплатен топъл обяд, включващ: супа, основно ястие и хляб. Живеещите на територията на СО район „Оборище” лица ще получават обяда си  на ул.“Васил Друмев №34 от 11 да 12 часа.