СТАРТИРА ПРОЕКТ „НА ЕДИН КЛИК ОТ ВНУЦИТЕ“

Социалната и дигиталната свързаност между поколенията на столицата става факт в район „Оборище“

 

В средата на месец  август на територията на район „Оборище“  стартира проект „На един клик от внуците“.  Водеща организация по проекта е Фондация „Център за развитие на медиите“ в партньорство с район „Оборище“ и Младежко сдружение „ЛИМП“. Проектът се осъществява с подкрепата на Програма „Европа“ на Столична община“.

На три места в района ще бъдат позиционирани инфо точки за информация, консултация и включване в проекта на представители на по-възрастното и уважавано от младите хора на София поколение. Специална покана е отправена към „Клуб на пенсионера“, културни институти, кръжоци и други форуми, в които традиционно участват възрастни хора.

След процедура по селекция, при спазване на принципите за равнопоставеност, 40 граждани на столицата над 53 г. възраст  ще придобият ключови и усъвършенстващи умения за ресоциализация и преквалификация в контекста на цифровата икономика,  чрез тридневни обучения под мотото „Е-бъдеще заедно“.

В парк „Ген. Владимир Заимов“, ученици, студенти и докторанти по „Ефективни комуникации в онлайн среда“ ще насърчават, обучават и подпомагат представителите на поколенията за постигане на конкурентни успехи в новото време.

Под “Шатрата за уменията в XXI век” ще бъдат ситуирани работни компютърни станции и интерактивен екран, като събитията ще се провеждат при строго спазване на мерките за опазване на здравето и живота на гражданите и при съответния ред.

Освен запознаване с практическите хоризонти за цифрово общуване и работа,  обучаемите ще имат възможността да открият света на добавената и виртуалната реалност. Платформата www.naedinklik.eu ще позволи ресурсите на обученията да бъдат достъпни за неограничен брой потребители, които да се подготвят дистанционно, с цел подобряване на социалната комуникация, при използването на софтуерни програми, смарт приложения и услуги на изграждащата се от години електронна администрация на Столична община.

Крайният срок за подбор на преки участници е 21 август 2020 г.

За въпроси: info@naedinklik.eu.

Очакваме Ви!