Уважаеми съграждани,

Информираме ви, че се преустановява приема на документи от страна на СО – район „Оборище“ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съгласно писмо изх. № Към САГ19-ПП00-1[73] от 11.09.2019 г. на направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община.

Писмо № Към САГ19-ПП00-1[73]_11_09_2019 на направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община.

При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно уведомени.