Европейски съюз-фонд за подпомагане нанай-нуждаещите се лица и Агенция за социално подпомагане реализират „Програма – Осигуряване на топъл обяд“ с партньорството на Столична община – „Социален патронаж“ – учредено с решение №7 по протокол №48 от 17.02.2003 г. на Столичен общински съвет.

„Социален  патронаж“ обслужва всички столични райони, като предоставя социални услуги на възрастни хора, самотни възрастни, хора с увреждания и деца и младежи в неравностойно положение.

Приготвянето на храната за лицата, ползващи услугата „Топъл обяд“ се извършва под контрол на 5 инструктура по хранене и при строго  съблюдаване на технологичния процес.

Район „Оборище“ се включва във вече стартиралата Оперативна програма от 01.02.2016 г. с помещение-общинска собственост на ул.“Васил Друмев 34, което е преминало освежителна ремонтна дейност и е съобразено с изискванията на ХЕИ. Помещението е с преносимо обзавеждане и ще функционира, като „разливна“ за подпомагане на социално слаби лица, жители на района и определени по критерии от ДСП – Оборище.