ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ  СТОЛИЧНА ОБЩИНА  ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ  НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР В РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ „ОБОРИЩЕ“ –…

Прочети повече

ОБЯВА ЗА РАБОТА – Старши счетоводител

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Обявява свободно работно място за длъжността „Старши счетоводител“ в отдел „Финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси и…

Прочети повече

Конкурс за длъжността „Главен инженер“ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол и екология“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен инженер“ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол…

Прочети повече

ОБЯВА ЗА РАБОТА за длъжността “Медицински специалист” или „Педагог“

Съгласно Заповед № РОБ23-РД09-622/23.08.2023г. кмета на район „Оборище“-СО обявява 4 /четири/ свободни работни места за длъжността “Медицински специалист” или „Педагог“,…

Прочети повече

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Административно, информационно обслужване, ГРАО, дигитализация“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ обявява конкурс за длъжността „Старши експерт“ в административно звено отдел „Административно, информационно обслужване, ГРАО, дигитализация“ Изисквания…

Прочети повече

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ административно звено отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в административно звено отдел „Управление на общинската собственост и…

Прочети повече

Обява за публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот“

Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл.19, ал.3 от Наредбата за общинската собственост,…

Прочети повече