Поради  наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа , ,.А1 България “ ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща, собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД в район “ Оборище“ на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 163, в периода от 15-07-2021 до 22-07-2021 г.

Уведомение от А1 България за извършване на аварийни СМР на бул. Е и Хр Георгиеви № 163