Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа. _А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на .Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район .Оборище*, в следните участъци:115

  1. ул. Георги С. Раковски  №121,1000 София. Оборище. Реконструкцията ще бъде  извършена в периода: 04.11.2021 г. 11.11.2021 г.

УЛ. РАКОВСКИ 121