Уведомявам Ви,  че поради наличие на необходимост от възстановяваме ма компрометирана тръбна канална мрежа ,А1 България “ ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна «анална мрежа, собственост не „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД в район „Оборище-1, в следните участъци;

1 бул. Княз Ал Дондуков №47. 1000 София. Реконструкцията ще бъде извършена в периода 28 10.2021 Г. 04.11.2021 г.

Уведомление от А1 за ремонтни работи на бул.Княз Дондуков № 47