С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Район „Оборище“  започна работа по реализиране на Проект „Патронажна грижа в Район „Оборище“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изпълнението на новата процедура е в подкрепа на мерките, които Столична община  въведе във връзка с  извънредно положение в страната наложителния период на социална изолация.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ВКЛЮЧВА БЕЗПЛАТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), закупени със средства на потребителите;
  • Заплащане на битови сметки – със средства на потребителите;
  • Заявяване на неотложни административни услуги – със средства на потребителите.

ОТ УСЛУГИТЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ, КАКТО СЛЕДВА:

  • Хора с увреждания (с изключение на тези, които имат назначени лични асистенти и тези дейности са заложени в задълженията на личните асистенти).
  • Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;
  • Граждани, за които има социална необходимост (вкл. лица поставени под карантина във връзка с Сovid19).
  • Самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

ЗА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ:

  • Заявление за записване за услугата

Попълненото заявление трябва да се подаде на email: oborishte@so-oborishte.com, да се заведе в Деловодството на район „Оборище“  или да се изпрати по пощата на адрес: гр. София 1504, бул. „Мадрид“ № 1.

Информация за програмата може да получите на телефон: 0885/ 141-800, всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа.

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТА

В изпълнение на проекта Район „Оборище“ обявява свободни работни места за длъжността „Социален работник“ .

Кратко описание на длъжността:

 

Подпомагане на социално слаби, самотно живеещи, болни и трудноподвижни възрастни хора, чрез закупуване на хранителни продукти, лекарства, плащане на комунални сметки и др. Трудов договор.

Изискванията към кандидатите: Да са пълнолетни граждани, в трудоспособна възраст и безработни към момента на кандидатстването.

Желаещите могат да кандидатстват чрез подаване на заявление и CV на имейл: oborishte@so-oborishte.com или да внесат документите на деловодството на районната администрация на адрес: гр. София 1504, бул. „Мадрид“ № 1, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа

 

Заявление 9 кандидат-потребители