22 април – Ден на Земята

Учениците на Първа английска езикова гимназия под ръководството на г-жа М. Буюклиева – учител по

изобразително изкуство, отбелязват Деня на Земята с изложбата „Градът  на бъдещето“.

Първа АЕГ, гр. София,

 22.04.2021 г.