Днес от 14:30 часа в сградата  на район „Оборище“,СО се състоя конференция за запознаване с перспективите и възможностите на проект „Достоен живот и равенство в общността“ по процедура BG05M9OP001-2.002–“Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

На събитието присъстваха много от  бъдещите потребители на услугите, които предлага проекта, представители на МТСП и неправителствени организации.

Учатниците в конференцията се запознаха с кратка презентация, имаща за цел да запознае  и да даде публичност на целите и дейностите заложени в изпълнението на проекта, който е  с продължителност 20 месеца и е на стойност 499 232 лв.

Сформира се дискусия по наболели въпроси, които кандидатите по проекта имаха възможност да зададът на представители от  Министерство на труда и социалната политика и ръководителя на проекта-г-жа Албена Цанова.

Мнение за старта на развитието на социалните дейности в район „Оборище“ дадоха и Зам. кмета-Севдалина Иванова, представител на „Национална федерация на работодателите на инвалиди“, както и Секретаря на района г-жа Нина Василева.