П   О   К   А   Н   А 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на информационна среща във връзка с популяризирането на възможностите за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-ЕТАП І“  (BG-RRP-4.023).

Срещата ще се състои на 29 ноември 2022 г. от 18,30 часа в залата на Общински културен институт „Средец“ – ул. „Кракра“ № 2-а.

 

 

Повече информация за процедурата може да намерите на сайта на МРРБ, секция „За обществено обсъждане“ публикувана на 30 септември 2022 год. или на адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

 

 

Предварително благодарим за Вашето присъствие!

 

 

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“-СО