Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, на територията на район „Оборище “ предстои да бъдат извършени обработки на тревните площи против комари, кърлежи и гризачи.

25.08.2023 г. – Обработка срещу комари в часовия диапазон от 20:00 до 24:00 ч.

01.09.2023 г. – Обработка срещу кърлежи в часовия диапазон от 6:00 до 10:00 ч.

04.10.2023 и 23.10.2023 г. – Обработка срещу гризачи.

До 01.09.2023 г. – Частично косене на тревните площи.

Дейностите се извършват по съгласуван график и при спазване на изискванията за безопасност на хората и животните. Целта е намаляване, предотвратяване и ограничаване разпространението на вредителите – преносители, причинители на заразни заболявания до степен, безопасна за здравето на човека.

Контролът на дейностите се извършва от дирекция „Зелена система“, районните администрации. Специализираният контрол се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител.