СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че в СО район „Оборище“ е получена за обявяване по реда на чл.4, ал.2 от ДР на ЗУТ, виза № САГ23-ГР00-1655/24.07.2023 г., на Гл. архитект на СО за инвестиционно проектиране на временен строеж – лятна кухня към жилищна сграда с идентификатор 68134.404.210.1, в УПИ IV – 236 (ПИ с идентификатор 68134.404.210), кв. 734, м. „ГГЦ Зона Г-13“, район „Оборище“ СО, с административен адрес: ул. „Стара планина“ №42, гр. София.

Документ:

CCF_000104