Публикуваме заповедта за провеждане на обществено обсъждане на план-схемата за текущ ремонт на релсов път по бул. „Янко Сакъзов“. Обсъждането ще се проведе на 20.06.2024, в парка“Владимир Заимов“. Очакваме активно участие на гражданите.
Може да се запознаете подробно тук:
Заповед_Оборище