Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа е необходимо да бъдат извършени изкопни дейности по трасето на аварирал кабел средно напрежение 10 кV от ТП „Оборище 44″ с дисп. №31-774 до ТП „Христо Кабакчиев“ бл. 41 с дисп. №31-267 съб. №1112764 от диспечерски дневник. Ремонтните дейности ще се извършат по:

– Северен тротоар на ул. „Султан тепе“ – трасе с дължина около 20м,;

– Западен тротоар на ул. „Джовани Горини“ от ул. „Оборище“ до ул. „Султан Тепе“ – трасе с дължина около 60м.;

Изкопните дейности ще бъдат извършени от фирма „Елстрой София“ ЕООД и започнати от 04.03.2023г. до 31.03.2023г.

imgE86D зал_