Проект „Разработване на ефективни политики за мигрантите и бежанците чрез процеси на изготвяне на политики, базирани на екип за самозастъпничество (DEPART)

На 29 март 2023 г. в район „Оборище“ се проведе обучение на общински служители по проект „Разработване на ефективни политики за мигрантите и бежанците чрез процеси на изготвяне на политики, базирани на екип за самозастъпничество (DEPART) с продължителност 23 месеца, на която присъстваха представители на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“, експерти от район…

Прочети повече

ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект

ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект: Външно електрозахранване с кабелна линия НН 1kV за „Офис сграда с подземен гараж“, находяща се в ПИ 68134.406.130, УПИ ХІV-490, кв. 584, м. „ГГЦ Зона Г-13 юг“, ул. „Чамкория“ №11, р-н „Оборище“, гр. София. На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, обявявам разрешение за № Б7/29.03.2023 г. на Главен…

Прочети повече

ОБЯВА ЗА РАБОТА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Обявява свободно работно място за длъжността „Главен експерт – устройство на територията“ в отдел „Устройство на територията, контрол на строителството“ Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността: образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“, професионална квалификация „Архитект“; професионален опит – 2  години Описание на длъжността: Провежда…

Прочети повече

Заповед № САГ23-РА50-109/01.03.2023г. на Главния архитект на СО

Заповед № САГ23-РА50-109/01.03.2023г. на Главния архитект на СО за одобряване на подробна схема № 15Б за  поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства на територията на район „Оборище“ с административен адрес: бул. „Янко Сакъзов“ № 60. Заповед

Прочети повече

Обработки на тревните площи против вредители

За предстоящия активен сезон на 2023 г. и провеждането на задължителните годишни обработки срещу насекоми, кърлежи и гризачи върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства е сформирана организация за извършване на възможно най-ранни дезинсекционни обработки на територията на Столична община. Уведомяваме Ви, че на територията на район „Оборище“ предстоят обработки на тревните…

Прочети повече

Текущ ремонт на тротоарната настилка на западния тротоар на ул. „проф. Асен Златаров“ в отсечката между ул. „Шипка“ и ул. „Велико Търново“

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че предстои извършване на текущ ремонт на тротоарната настилка на западния тротоар на ул. „проф. Асен Златаров“ в отсечката между ул. „Шипка“ и ул. „Велико Търново“ в периода от 28.03.2023 г. до 08.04.2023 г.               Моля, в посочения период от време паркирането на автомобили в  предвидения за ремонт участък да бъде…

Прочети повече

Второ място за отбора на 112 ОУ „Стоян Заимов“ в турнирите по мини футбол

На срещите от турнира по мини футбол за смесени ученически отбори ІІ – ІV клас, организирани от Българска асоциация мини футбол в партньорство с Българския футболен съюз, отборът на 112 ОУ „Стоян Заимов“ в район „Оборище“ класира училището и района на 2-ро място. Поздравления за децата и тяхната треньорка, ръководителка и футболен съдия г-жа Пепа…

Прочети повече

Текущ ремонт на тротоарната настилка на северния тротоар на ул. „Чаталджа“ в отсечката между ул. „Бяло море“ и ул. „Малкара“

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че предстои извършване на текущ ремонт на тротоарната настилка на северния тротоар на ул. „Чаталджа“ в отсечката между ул. „Бяло море“ и ул. „Малкара“ в периода от 22.03.2023 г. до 02.04.2023 г.               Моля, в посочения период от време паркирането на автомобили в  предвидения за ремонт участък да бъде преустановено. Съобщение…

Прочети повече

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание член 4, ал.2

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание член 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп.) за инвестиционното намерение  за: „РЕМОНТ НА ПЛОЩАДКОВО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ХРАМ „СВ. ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА“ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.405.1,…

Прочети повече