ОБЯВА ЗА РАБОТА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

Обявява свободно работно място за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, контрол на строителството“

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование – строителен инженер
  • професионален опит – 2 години

Описание на длъжността:

  • осъществява контрол на строителството на територията на район „Оборище“ – СО.

Трудов договор, постоянна заетост, работно време – 8 часа, 5 дневна работна седмица.

Документи за кандидатстване:

  1. Автобиография – СV
  2. Копие от диплома за завършено образование

 

Документите се подават на адрес гр. София, бул. ”Мадрид” №1, ет.1 – деловодство

или на имейл: oborishte@so-oborishte.com; тел. за справки 02 815 76 17.