СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

Обявява свободно работно място за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол, регистрация и контрол на търговската дейност“

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование – строителен инженер
  • професионален опит – 2 години

Описание на длъжността:

  • провежда дейности по благоустройството на района
  • инвеститорски контрол на изпълняваните строителни дейности в района

Трудов договор, постоянна заетост, работно време – 8 часа, 5 дневна работна седмица

Документи за кандидатстване:

  1. Автобиография – СV
  2. Копие от диплома за завършено образование

Документите се подават на адрес гр. София, бул. ”Мадрид” № 1, ет .1 – деловодство

или на имейл: oborishte@so-oborishte.com; тел. за справки 02 8157617

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.