СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

търси за нуждите на детските заведения в района медицински сестри със следните изисквания за заемане на длъжността:

  • Завършено образование със специалност: Медицинска сестра
  • Стаж като медицинска сестра в детска градина – 1 година
  • Лични качества – добри комуникационни умения за работа с деца, деловитост, лоялност, добри организационни умения

Трудов договор, постоянна заетост, работно време – 8 часа, 5 дневна работна седмица

Основно месечно възнаграждение: от 720 до 750 лева.

Документи за кандидатстване:

  1. Автобиография
  2. Копие от диплома за завършено образование

 

Място за подаване на документите: в деловодство на района, ет.1, бул. ”Мадрид” №1, гр. София и на електронен адрес –  oborishte@so-oboristhe.com в срок до 30.10.2019г.

Тел. за справки: 02/815 76 17