Програма „Ваканция“ 2023 – график на заниманията в район „Оборище“

Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“ в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ – Спортна школа – София, Център за подкрепа на личностно развитие  – Център за изкуства, култура и образование – София, Национални спортни федерации, спортни клубове и НПО организират Програма „ВАКАНЦИЯ 2023“. Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция и…

Прочети повече

Aвариен ремонт на топлопровод на ул. „Малкара“ между ул. „Чаталджа“ и ул. „Стара планина“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Малкара“ между ул. „Чаталджа“ и ул. „Стара планина“ с изкоп асфалт. СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 29.05.2023 г. до 24:00ч. на 02.06.2023г. avaria_syglasuvane_29.05.2023_1_оборище

Прочети повече

Кога и къде можем да изхвърлим опасните отпадъци от домовете ни? График за Район “Оборище”

Имаме ли опасни отпадъци в домовете ни? Знаем ли как да ги съхраняваме и как да ги изхвърлим безопасно Основните групи опасни отпадъци, които образуваме в нашите домове са:  Живачни термометри и ампули, живак Лакове и бояджийски материали Домакински препарати и химикали Мастила и замърсени опаковки Препарати за растителна защита  Лекарства с изтекъл срок на…

Прочети повече

Ремонт на тръбна канална мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ №83

Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци: ул. „Екзарх Йосиф“ №83, 1000 София, Център, Район Оборище Текущият ремонт ще бъде извършен в периода:  25.05.2023…

Прочети повече

И тази година Radio FM+ и Столична Община-Район «Оборище» ще подарят на децата на София „Празник на детските усмивки“. На 1-ви юни, Парк «Заимов», от 17.30ч.

Денят на детето ще се превърне в истинско пролетно парти на открито, на което ще се забавляват както децата, така и техните родители! Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавляваме заедно! Очаквайте прекрасната Поли Генова, която ще ни подари премиера на своя нова песен. Любимата българска звезда зарадва феновете си с…

Прочети повече

Обява за публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот“

Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл.19, ал.3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 31, ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, и заповед № СОА23-РД09-848/27.03.2023 г. на кмета на Столична община, с предмет: „Отдаване под наем за…

Прочети повече

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ /Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г./ Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно…

Прочети повече

Работна среща по проект „Бъдеще за децата: предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“

На 10.05.2023 г. в район „Оборище“ се проведе работна среща по проект „Бъдеще за децата: предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“.  Проектът се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ 812108 – 28-29.04.2022, с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия по линия на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 по програма „Вътрешни работи“….

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод на ул. „Цар Симеон“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Цар Симеон“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“ . СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 18.05.2023 г. до 24:00ч. на 19.05.2023г. avaria_syglasuvane_18.05.2023_1_оборище

Прочети повече

Заповед № РОБ23-РА50-3/17.05.2023 г. на Главен архитект на район „Оборище“ – СО

Уведомление Във връзка с чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви информираме, че със Заповед № РОБ23-РА50-3/17.05.2023 г. на Главен архитект на район „Оборище“ – СО е допусната процедура за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XII-750, 753 и контактен УПИ II-642, кв.739Б, м….

Прочети повече