Проведе се финалното състезание по Проект „Аз играя тенис“

Днес, 21 юни 2017 г., се проведе финалното състезание по Проект „Аз играя тенис“ по  Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”. Участници от три детски градини премериха силите си в състезание по тенис на корт в сградата на…

Прочети повече

Обществен посредник – прием!

Уважаеми жители на район „Оборище“, информираме ви, че предстои прием на територията на Столична община от Обществения посредник Лилия Христова. Приемът е без предварително записване! Повече информация ТУК.

Прочети повече

Публично състезание по реда на глава двадесет и пета от закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на електрическа инсталация в сградата на1-во СУ „Пенчо Славейков“ по изготвен проект“, с адрес ул. „Стара планина“ № 11, район „Оборище“ – гр. София“

Решение – 16.06.2017 г. Обявление  – 16.06.2017 г. Документация  – 16.06.2017 г. Образци  – 16.06.2017 г. Проект на договор  – 16.06.2017 г. Отговор на постъпило запитване – 04.07.2017 г. протокол №1 – 21.07.2017 г. Съобщение до участниците за отваряне на ценови оферти – 28.07.2017 г. Протокол 2  – 01.08.2017 г. Протокол 3  – 04.08.2017 г. Решение №РОБ17-РД09-150/04.08.2017 г. Договор (28.08.2017) Допълнително споразумение за удължаване срока…

Прочети повече

Уважаеми съграждани, информираме ви, че от 16.06.2017 г. ще се извършват строително монтажни работи за отстраняването на авария на магистрален топлопровод по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“. ПИСМО НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

Прочети повече

Разрешение за строеж

„Реконструкция на съществуващ кабел Ср.Н.10 kV от съществуващ ТП „Буная 3” с Д№ 31-270 в УПИ I- за жс, кв.151 (ПИ с идентиф. по КККР 681134.409.135) до съществуващ ТП „Оборище 102” с Д№31-235 в УПИ XII- за тп, кв.162 (ПИ с идентиф. по КККР 681134.409.152), м. „Подуене – Център”, район „Оборище” Приложението към разрешението за строеж…

Прочети повече