ГИС- София разработи Интернет приложение, чрез което бързо, лесно и удобно гражданите могат да получат надеждна информация в реално време за кадастралния план на София.

Системата iSofMap разполага с актуална електронна карта отразяваща до най-малки подробности кадастралния план на Столична община и е насочена към професионалните потребители на геопространствени  данни като геодезисти, строители, архитекти, нотариуси, брокери на недвижими имоти.

Системата е достъпна и за всички граждани, които биха искали да направят справка за конкретен имот, относно неговото местоположение, граници и характеристики. Свободно биха могли да направят онлайн проверка за предназначението на имота и устройствената зона в която попада, вида собственост, площ, плътност на застрояване, КИНТ и др.

iSofMap вече разполага с отделен домейн и достъпът до него ще се осъществява, както през сайтът на ГИС- София и НАГ, така и чрез директен линк от Вашия браузър – http://isofmap.bg/.