STEM ефективност в образователния процес

В Първа английска езикова гимназия  се постави началото на обучението в новия STEM център, който е създаден по НП на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“. Преподавателите Г. Ненчева – физика и астрономия и Я. Иванов – биология и ЗО проведоха интегриран билингвален урок на тема „Дифузията в природата“ с ученици от 9 клас. Използването на интегрираното обучение в иновативна учебна среда, което е в основата на програмата  STEM, е ключов фактор за оптималното съчетаване на образователните цели с новите подходи на обучение и разнообразните модели на преподаване. Целта е да се насърчи интересът на учениците към дигиталните технологии и природните науки. Формираните екипи от учители по природни науки в гимназията преподават в сътрудничество и изпълняват различни роли в часа, а  ефективното използване на многообразието от софтуерни продукти подпомага формирането на дигиталните умения на учениците в комфортна среда на обучение и преподаване.